خانم ذکیه وردک

خانم ذکیه وردک

جنرال قونسل

زندگی نامه

پیام

@zakiawardak

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Go to Top