آخرین خبرها

آخرین خبرها (3)

دیدار سرپرست وزارت امور خارجه با معاون سرمنشی ناتو

براتسلاوا – جلالتمآب ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، با آقای مرسی جیوانا معاون سرمنشی ناتو، ملاقات نمود.

دو طرف در رابطه به پروسه صلح و انتخابات ریاست جمهوری تبادل نظر نمودند.

آقاى زمان پیرامون پیشرفت ها در پروسه صلح، منجمله رهایی سه زندانی طالب و تاثیرات آن روی پروسه صلح، و در کل روی اوضاع عمومی امنیتی در افغانستان، به ایشان معلومات ارائه نمود. وی در مورد مکالمهء تلیفونی جلالتمآب رئیس‌ جمهور غنی با رئیس‌ جمهور ترامپ و سفر اخیر ایشان به افغانستان نیز صحبت نمود.

معاون سرمنشی ناتو تصريح نمود که کشورهای عضو ناتو در لندن تعهد قوی خویش را به افغانستان اعلام نموده اند. هچنان ایشان از دست آوردهای اخیر که رئیس جمهور غنی در پیوند به پروسه صلح به آن نایل گردیده است قدردانی کرد. وی تاکید كرد كه حقوق بشر و حقوق زن دو بخش نهایت مهم بوده که در مذاکرات صلح روی آن تمرکز صورت گیرد.

سرپرست وزارت امور خارجه با نمایندۀ فوق‌العاده و‌ معاون اتحادیۀ اروپا دیدار کرد

براتسلاوا – جلالتمآب ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه با آقای جوسپ بورل فونتلس نمایندۀ فوف‌العاده و معاون رئیس اتحادیۀ اروپا ملاقات نمود.

در جریان این دیدار روی پروسۀ صلح و وضعیت امنیتی افغانستان بحث صورت گرفت.

در آغاز سرپرست وزارت امور خارجه، آقای فونتلس را بمناسبت گماشته شدنش بحیث نمایندۀ فوق‌العاده و معاون اتحادیۀ اروپا تبریک گفته برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

طرفین روی پیشرفت های اخیر در پروسۀ صلح و اهمیت اتصال منطقوی برای افغانستان تبادل نظر کردند.

آقای زمان همچنان به آقای فونتلس در مورد برنامۀ هفت فقره  ی صلح حکومت افغانستان و اعلامیۀ اتحادیۀ اروپا پیرامون اخراج پناهجویان افغان معلومات ارائه کرد.

محفل ضیافت شام در رابطه به نشست ژنیوا به میزبانی جلالتمآب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه

کابل –  شام امروز ضیافت در رابطه به نشست ژنیوا به میزبانی جلالتمآب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه برگزار گردید، در این محفل شماری از مقامات بلند رتبه دولتی، سفرای کشور های خارجی مقیم کابل و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک کرده بود.

 وزیر امور خارجه در مورد اهمیت نشست ژنیوا به مهمانان معلومات ارائه نموده افزود؛ این نشست که قرار است در ماه نوامبر سال جاری در ژنیوا، سویس برگزار گردد و روی صلح، ثبات، همکاری های منطقوی و تعهد همکاری و حمایت مالی کشور های تمویل کننده افغانستان، بحث خواهد شد.

همچنین نماینده ویژه سازمان ملل آقای یماماتو گفت که سازمان ملل آماده گی های لازم وسهم فعال برای برگزاری  این نشست خواهد داشت وی گفت  این نشست در سطح وزرای امور خارجه کشور های تمویل کننده و کشور های منطقه برگزار خواهد شد.

 

Go to Top