سرپرست وزارت امور خارجه با نمایندۀ فوق‌العاده و‌ معاون اتحادیۀ اروپا دیدار کرد

سرپرست وزارت امور خارجه با نمایندۀ فوق‌العاده و‌ معاون اتحادیۀ اروپا دیدار کرد

براتسلاوا – جلالتمآب ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه با آقای جوسپ بورل فونتلس نمایندۀ فوف‌العاده و معاون رئیس اتحادیۀ اروپا ملاقات نمود.

در جریان این دیدار روی پروسۀ صلح و وضعیت امنیتی افغانستان بحث صورت گرفت.

در آغاز سرپرست وزارت امور خارجه، آقای فونتلس را بمناسبت گماشته شدنش بحیث نمایندۀ فوق‌العاده و معاون اتحادیۀ اروپا تبریک گفته برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

طرفین روی پیشرفت های اخیر در پروسۀ صلح و اهمیت اتصال منطقوی برای افغانستان تبادل نظر کردند.

آقای زمان همچنان به آقای فونتلس در مورد برنامۀ هفت فقره  ی صلح حکومت افغانستان و اعلامیۀ اتحادیۀ اروپا پیرامون اخراج پناهجویان افغان معلومات ارائه کرد.

Read 307 times
Go to Top